Polityka prywatności i pliki cookies

Właścicielem strony internetowej www.jakmarcinpozamiatal.pl jest Partner Cleaner z siedzibą w 43-100 Tychy, przy ul. Towarowa 23, posługująca się numerami NIP: 6462576358 oraz Regon: 363154058 zwaną dalej Administratorem.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

1.  RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 1. Za pośrednictwem strony internetowej dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres email) są zbierane wyłącznie w przypadkach, jeżeli sam te dane nam podasz jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie (np. wypełniając formularz kontaktowy). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu na jaki wyraziłeś zgodę.
 2.  W ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy też dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO:
  2.1. w stosunku do podmiotów, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2.2. wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego (np. obowiązków podatkowych i rachunkowych).
 3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzamy również dane osobowe w celach:
  3.1. marketingu produktów lub usług własnych,
  3.2. organizowania konkursów oraz innych akcji promocyjno-marketingowych,
  3.3. dochodzenia lub obrony przez roszczeniami,
  3.4. prowadzenia analizy jakości świadczonych przez nas usług.

Informujemy, że prowadzony przez nas marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon).

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdej osobie/ firmie, której dane znajdują się w bazach danych Administratora, przysługują poniższe uprawnienia:
  1.1. prawo do dostępu do treści jej danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  1.2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przez nas przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  1.3. prawo żądania usunięcia danych,
  1.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  1.5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  1.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  1.7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  1.8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH TJ. PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE W IMIENIU ADMINISTRATORA)

W związku z prowadzoną przez Administratora działalności gospodarczej powierzone nam dane, w zależności od celu powierzenia, mogą być przez nas przekazane następującym grupom współpracujących z nami podmiotów:

 • przedstawiciele handlowi, zajmujący się sprzedażą naszych produktów,
 • operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy spedycyjne i transportowe,
 • podmioty świadczące nam usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych, serwisów internetowych, oprogramowania),
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, biura informacji gospodarczej,

4. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1.1. posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji),
  1.2. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  1.3. spełnienia naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych lub rachunkowych),
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

5. DANE NIEOSOBOWE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Odwiedzanie strony www.jakmarcinpozamiatal.pl  przez Użytkownika związane jest z możliwością automatycznego (tj. w wyniku działania urządzeń dostępowych i programów pośrednich) zbierania danych nieosobowych (np. rodzaju wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu domeny strony witryny internetowej, z której Użytkownik przeszedł na naszą witrynę, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzanego na stronie, oglądanych podstron). Tego typu dane wykorzystujemy, aby śledzić atrakcyjność naszej strony i dzięki nim ulepszać jej zawartość oraz działanie.

6. POLITYKA COOKIES

Używając strony internetowej www.jakmarcinpozamiatal.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies.

Jeżeli nie godzisz się na sposób używania przez nas plików cookies musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej albo zaprzestać korzystania ze strony.

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.jakmarcinpozamiatal.pl . Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości strony,
 2. Mierzenia ruchu Użytkownika na stronie za pomocą kodu Google Analytics.

Zwykle oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.jakmarcinpozamiatal.pl , jak również może spowodować wyświetlanie reklam niezgodnych z zainteresowaniami użytkownika. Mogą też wystąpić błędy podczas łączenia się z serwisami Linkedin, Facebook, Youtube, Google+ lub innymi serwisami społecznościowymi oraz podczas udostępniania treści w serwisach społecznościowych.

Strona internetowa wykorzystuje także plugin do serwisu społecznościowego Linkedin, Facebook, Youtube i Google+. Plugin poszczególnych serwisów jest oznaczony ich logo. Po kliknięciu na plugin danego serwisu bezpośrednio połączycie się z naszym profilem na serwerze tego serwisu. W zależności od stosowanych przez dany serwis rozwiązań może on wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie stronę będąc zalogowanymi na swoim profilu danego serwisu zarejestruje on  informację o wizycie, a nawet jeżeli nie jesteście zalogowani może mieć możliwość pozyskiwać informacje o waszym adresie IP. W celu dowiedzenia się o stosowanych rozwiązaniach konkretnego serwisu prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności Linkedin, Facebook, Youtube i Google+.

7. KORZYSTANIE Z ODNOŚNIKÓW/ LINKÓW/ PRZEKIEROWAŃ DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Na Stronie mogą pojawiać się odnośniki/ linki/ przekierowania do innych stron internetowych. Strony te pozostają poza kontrolą Administratora strony, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie praktyki w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z zamieszczonych na Stronie odnośników zalecamy uprzednie zapoznanie się ze stosowaną przez daną stronę polityką prywatności.

8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Na Stronie udostępniane są chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki i materiały audio i video (dalej: Utwory), a przyjęty na stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W związku z autorskim charakterem treści zamieszczanych na stronie oraz samej strony, o których mowa w pkt 1 powyżej, Użytkownicy strony zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej tak autorów do ich Utworów, jak i Administratora będącego właścicielem tych praw.
 3. Żadna część strony (w tym m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, inne materiały) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora na takie działania.
 4. Naruszenie warunków, o jakich mowa w ust. 3 stanowi przestępstwo w myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również uprawnia właściciela i/lub autora Utworów do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 5. Naruszenie praw własności intelektualnej przez Użytkownika może także skutkować jego odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Administratora strony. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.domtom.com.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Administratora strony, nie krótszym jednak niż 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

10. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Administrator strony internetowej korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed zniszczeniem, zgubieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
 2. Administrator Strony zabezpiecza bazy danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

11. KONTAKT

Wszelkie pytania i  wątpliwości  co do  korzystania ze strony lub informacji zamieszczonych w Polityce  prywatności, a także w zakresie danych osobowych można kierować na adres-mail: biuro@partnercleaner.pl